Tilaa ja asenna nyt ihaniin kesäiltoihin Katso ajankohtaiset kampanjat täältä

Eettiset ohjeet -
Code of conduct

Nordrumin toimittajien on aina toiminnassaan kunnioitettava työntekijöiden perusoikeuksia ja Nordrumille toimitettavien tuotteiden/palveluiden on oltava valmistettu ihmisoikeuksia koskevien ehtojen mukaisesti.

Toimittajan on kunnioitettava ihmisoikeuksia YK:n määritelmän mukaisesti:

  • periaatteet ja oikeudet
  • kansallinen lainsäädäntö
  • toimittajan toimintamaiden lainsäädäntöä on kunnioitettava, ja se on aina vähimmäisvaatimus

Kansallinen lainsäädäntö on aina etusijalla, jos siinä asetetaan tiukempia vaatimuksia kuin ILO:n yleissopimuksissa ja YK:n ihmisoikeusjulistuksessa.

Lapsityövoiman käytön poistaminen (ILO 138 ja 182). ILO:n yleissopimuksen määritelmän mukaista lapsityövoimaa ei saa esiintyä. Toimittajalla on vastuu kehittää sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä vaihtoehtoja (kuten koulutusta) niissä tapauksissa, joissa lapsityövoimaa esiintyy.

Pakkotyön poistaminen (ILO 29 ja 105). Mitään pakkotyön muotoa ei hyväksytä.

Syrjinnän poistaminen (ILO 100 ja 111). Syrjintä, joka perustuu alkuperään, sukupuoleen, uskontoon, sosiaaliseen taustaan, vammaisuuteen, poliittiseen vakaumukseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, ei ole sallittua. Palkka maksetaan suoraan työntekijälle ajoissa ja täysimääräisesti. Kansallinen vähimmäispalkka on alhaisin hyväksyttävä palkka. Todellinen työaika ei saa ylittää lakisääteistä rajaa ja ylitöistä on maksettava korvaus.

Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut (ILO 87 ja 98). Niissä maissa, joissa yhdistymisvapaus on rajoitettu tai kehitteillä, toimittajan on varmistettava, että työntekijät saavat tavata johtoa keskustellakseen palkasta ja työehdoista ilman kielteisiä seurauksia.

Toimittajan on pyrittävä vähentämään energian ja resurssien kulutusta sekä ilmakehään, maaperään ja veteen päätyviä jätteitä ja päästöjä. Kemikaaleja on käsiteltävä vastuullisesti ihmisten ja luonnon osalta.

Työympäristön pitää olla kansainvälisten suositusten tasoinen. Työntekijöille on tiedotettava mahdollisista terveysriskeistä, joita saattaa ilmaantua. Kaikille työntekijöille on oltava asianmukaiset turvavarusteet ja heidän on myös käytettävä niitä. Toimittajat, toimitusjohtaja/allekirjoittaja, jotka allekirjoittavat tämän asiakirjan mukana olevan yhteistyösopimuksen, vahvistavat, että toimittaja ja mahdolliset alihankkijat noudattavat tässä asiakirjassa esitettyjä vaatimuksia. Allekirjoitus antaa Nordrumille oikeuden tarkastaa, tai muulla tavoin tutkia ja dokumentoida, että vaatimuksia noudatetaan. Nordrumilla on oikeus peruuttaa kaikki ostot, jos yrityksen yhteiskuntavastuuta koskevien vaatimusten kanssa ristiriidassa olevia epäkohtia ei ole oikaistu välittömästi Nordrumin antaman toimivaltaisen varoituksen jälkeen.

Ange postnummer för att få riktade erbjudanden